Tots els productes i serveis

Calendari 2024 Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia històrica
Època IV | Volum XXVI | Número 61 | Febrer 2024
Fontserè, el terratrèmol de la Val d’Aran de 1923 i la continuïtat dels estudis sismològics a Catalunya Per Josep Batlló, Laia Gelonch, Janira Irizarry, Maria Teresa Merino, Carme Montaner
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXVI | Número 61 | Febrer 2024
Taula dels minerals de Catalunya. Microscòpia de minerals representatius del substrat geològic Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXVI | Número 61 | Febrer 2024
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 en relleu Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXVI | Número 61 | Febrer 2024
Visió des de l'espai de l'afectació de la pandèmia en la contaminació de l'aire Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Teledetecció
Època IV | Volum XXV | Número 60 | abril 2020
Geoíndex: Geotèrmia superficial Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
Compte amb les allaus! Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Nivologia
Època IV | Volum XXV | Número 60 | abril 2020
Trencaclosques amb mapes dels fons de l'ICGC Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XXV | Número 60 | abril 2020
Nova aplicació que visualitza l'abast dels incendis sobre el territori Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
Divulgació de tres vídeos sobre riscos naturals Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
INSTAMAPS per a telèfons mòbils Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
CercaFonts, la nova aplicació col·laborativa de les fonts naturals de Catalunya Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
L'ICGC ha publicat el còmic "La mesura de la Terra" Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
Segon any de generació de productes Sentinel-2 Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Teledetecció
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
L'ICGC elabora l'Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Teledetecció
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019
Nova aplicació web que permet comparar l'evolució del territori des de 1945 fins a l'actualitat Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXIV | Número 59 | febrer 2019