Editor: ICGC
7a edició: gener 2023
ISBN: 978-84-19326-82-9

L’ICGC, en compliment de les seves funcions en matèria de divulgació del coneixement geològic de Catalunya, ha publicat la “Taula dels minerals de Catalunya. Microscòpia de minerals representatius del substrat geològic”, que consisteix en un catàleg de 80 fitxes de minerals representatius del sòl i del subsol del conjunt del territori. La taula se centra en la identificació de minerals amb el microscopi petrogràfic, que és una de les tècniques més habituals per a la seva caracterització mineralògica i petrològica. La taula inclou tots els minerals essencials que conformen les principals formacions de roques sedimentàries de Catalunya, també inclou una mostra representativa de minerals associats a diferents tipus de jaciments significatius que al llarg de la història s’han explotat, així com una part important dels minerals accessoris i secundaris més abundants.

Aquesta publicació es concep com un document de referència orientat a difondre el patrimoni mineralògic de Catalunya i a facilitar la identificació de minerals amb el microscopi petrogràfic. El document s’adreça especialment als estudiants de geologia i professionals que tinguin la necessitat de caracteritzar minerals i roques amb el microscopi. Així mateix es creu que pot ser d’interès per a mineròlegs amateurs i persones amb curiositat per a la mineralogia i les ciències de la Terra en general.

Tota la matèria que constitueix el planeta Terra en conjunt és formada per 94 elements químics. En condicions sòlides, a la natura, els elements químics generalment es troben formant compostos cristal·lins, que denominem minerals. Actualment (tardor de 2022), segons la International Mineralogical Association, es coneixen 5 849 espècies diferents. Aquests minerals són el principal registre de l’evolució de la Terra sòlida i representen un recurs fonamental per al desenvolupament de la societat.