L’ICGC ha posat en marxa una nova aplicació web, el Comparador històric del territori, que permet explorar l’evolució de qualsevol punt de Catalunya des de 1945 fins a l’actualitat.

El visor facilita la comparació de dues maneres: situant en paral·lel les ortofotos del punt escollit dels anys que interessin, amb la possibilitat també de visualitzar el mapa topogràfic; o bé fent un escombratge de la imatge des del botó central, per visualitzar els canvis d’un punt concret.

Una vegada seleccionades el tipus d’imatges que es vol comparar, l’aplicació permet crear un gif per mostrar l’evolució d’aquell punt del territori de manera animada. Amb aquesta seqüència es visualitzen aspectes històrics del nostre país, així com l’evolució i la urba­nització del territori. Es tracta d’una eina que resulta molt útil en àmbits tècnics, com ara l’urbanisme, la història o la gestió del territori i també per a la ciutadania en general, donat el seu caràcter visual.

Una altra funcionalitat destacada és el botó “enllaça” que facilita l’enllaç al visor centrat en l’àrea que se selecciona i que proporciona el codi html per poder inserir en altres pàgines web.

La importància de treballar amb codi obert

L’ICGC ha bolcat el codi font del Comparador històric al repositori en línia GitHub, impulsat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana.

Això permet que els ciutadans i les empreses puguin reutilitzar les imatges que genera aquesta aplicació web per crear els seus propis productes i serveis amb valor afegit. D’aquesta manera, es potencia el treball en xarxa propi de la societat digital.

La Generalitat, mitjançant la Direcció General d’Atenció Ciutadana, impulsa el bolcatge dels seus diversos codis informàtics a l’espai gencat GitHub, al qual també contribueixen grans companyies tecnològiques com Google, Microsoft, Uber i Tesla.

El fet que petites startups puguin accedir i reutilitzar els algoritmes i processos emprats per aquestes empreses per crear els seus serveis potencia les seves oportunitats i impulsa el reaprofitament del coneixement i el treball en xarxa. Treballar amb codi obert permet a institucions i a petites empreses competir amb els grans proveïdors globals amb una inversió assumible, així com reduir-ne la dependència.

D’altra banda, l’ICGC treballa des de fa temps sobre programari de codi obert, que es pot personalitzar i complementar segons les necessitats dels usuaris. Aplicacions com Instamaps, que permet la confecció de mapes a la carta,  o Catalunya Offline, per fer servir mapes excursionistes sense cobertura de mòbil, són alguns exemples. Ara, l’ICGC ha iniciat el bolcatge en el repositori Git­Hub dels codis informàtics dels diferents programaris i aplis que desenvolupa.