Tots els productes i serveis

L'aplicació: L'ull del temps per veure l'evolució de Catalunya, disponible per a mòbils Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
Fotografies dels efectes del temporal en el litoral de Catalunya Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
El Govern actualitza en format digital el Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000, eina bàsica per a la gestió Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
L'ICGC ha publicat el Gran Atles Topogràfic de Catalunya 1:25 000 Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
Catalunya Offline. L'App excursionista que no necessita cobertura mòbil Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Informàtica
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
Pintamaps Món. El món en català... i amb els teus colors Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Informàtica
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
Relleu i ombra. Anàlisi visual d'orientacions i pendents Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
Impuls de l'ús d'imatges radar de satèl·lit per a l'estudi dels efectes dels terratrèmols Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Teledetecció
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
Pintamaps! El mapa amb el teu estil Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XXI | Número 53 | juny 2016
Gaia. La Gran Mare Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXI | Número 53 | juny 2016
Mapes de variables biofísiques forestals de Catalunya Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXI | Número 53 | juny 2016
Nou descarregador de l'ICGC Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXI | Número 53 | juny 2016
El Barri Vell de Girona a vista d'ocell Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XX | Número 52 | octubre 2015
Nou servei per afegir mapes ràster a Instamaps Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XX | Número 52 | octubre 2015
Primers mapes d'alta resolució de boscos generats a partir de dades làser Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Tecnologia
Època IV | Volum XXI | Número 53 | juny 2016
Noves imatges de Catalunya del satèl·lit Sentinel-2 Per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Teledetecció
Època IV | Volum XXI | Número 53 | juny 2016