L’ICGC ha processat i analitzat dades captades pel satèl·lit Sentinel-5P (del programa europeu Copernicus) a una resolució de 7 x 7 km que revelen la disminució de la contaminació de l’aire i, en concret i de forma molt evident, les concentracions de diòxid de nitrogen troposfèric (NO2) sobre Catalunya.

La pandèmia del coronavirus ha comportat la disminució de l’activitat industrial i de la mobilitat, especialment en els ecosistemes urbans i periurbans; aquesta disminució s’associa als nivells de contaminació de l’aire a tot el món i Catalunya no és una excepció.

El NO2 es produeix a partir de la combustió dels motors de cotxes, centrals elèctriques i altres processos industrials. Tot i que no és un gas d’efecte hivernacle en si mateix, el factor contaminant prové de les activitats i sectors industrials que són responsables d’una gran part de les emissions de carboni del món i que impulsen, segons apunten experts científics, l’escalfament global.

Sentinel-5P a l’espai

El Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) és la primera missió del programa europeu Copernicus dedicada al seguiment de l’atmosfera. El satèl·lit incorpora el sensor Tropomi, que capta les dades que permetran definir la traçabilitat de gasos com el diòxid de nitrogen, l’ozó, el metanal, el diòxid de sofre, el metà, el monòxid de carboni i els aerosols, tots ells afecten l’aire que respirem i, per tant, la nostra salut i el nostre clima.

El programa europeu Copernicus contempla properes missions que seguiran monitoritzaran les traces de gasos i d’aerosols claus de la qualitat de l’aire, com ara el Sentinel-4 i Sentinel-5.