L’ICGC ha iniciat un nou recurs pensat per a l’entreteniment i també per a l’aprenentatge: ha convertit mapes en trencaclosques. Una nova eina de fàcil usabilitat que pot ajudar de manera divertida i didàctica a passar aquests dies de confinament.

Els mapes triats pertanyen al fons cartogràfic, tant històric com actual, de l’Institut, i el trencaclosques és pensat amb la voluntat d’oferir un entreteniment per a tots els públics. Per això se n’han generat de 12, 60 i 150 peces i així disposar d’un ventall amb diferents graus de dificultat.

La primera selecció de mapes escollits la podeu trobar aquí, i periòdicament n’afegirem de nous. Tot seguit relacionem els cinc primers mapes triats:

Mapa administratiu de Catalunya 1:1 000 000, ICGC, 2020. S’hi representa la divisió provincial, comarcal i municipal de Catalunya.

Mapa físic de Catalunya 1:800 000, ICGC, 2020. S’hi  mostren els principals elements geogràfics del nostre territori.

Mapa de geografía física, de Bernardo Álvarez y Marina, 1880. Es tracta d’un cartell mural escolar amb l’explicació dels termes geogràfics amb una base similar a la Península Ibèrica.

Mapa de Catalunya, de Francesc Flos y Calcat, 1906. Disposa d’una cartel·la al·legòrica d’Antoni Utrillo.

Mapa de Asia, de Josep Paluzie Lucena, 1899. Mapa escolar que prové del fons del Centre Excursionista de Catalunya.

A la barra superior de l’aplicació hi ha una sèrie d’opcions: una de les opcions, abans de començar a resoldre el trencaclosques, és canviar el nombre de peces per adaptar-lo a tots el membres de la família. Les altres opcions que es poden fer servir en qualsevol  moment del procés són: mostrar només les peces del contorn exterior del trencaclosques i la vista momentània de la imatge del trencaclosques resolt perquè serveixi de guia. 

Jigsaw Explorer és un servei en línia gratuït que proposa trencaclosques generats amb imatges en línia i que es poden completar en la pantalla de l’ordinador o de la tauleta.