El Calendari 2024 de l’ICGC és il·lustrat pel Gràfic de la xarxa de ferrocarrils de Catalunya en relació amb la nova divisió territorial, publicat pel Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya) el 1919.

S’inclou dins: Avant-projecte de nova divisió territorial de Catalunya, per l’enginyer cartògraf, director del Servei Josep de Rivera i Juer, làm. IX. Barcelona.

Les mides del mapa original en paper són 103 x 83 cm
(ICGC, RM.243848 – cartotecadigital.icgc.cat)