Temps al temps és un espai de divulgació científica impulsat des del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) amb l’objectiu de difondre els fenòmens meteorològics que condicionen la nostra vida quotidiana. Sovint aquests fenòmens desencadenen processos geològics que incideixen directament sobre el territori. Per conèixer com es produeixen i com ens poden afectar, l’ICGC i METEOCAT del SMC han col·laborat en l’elaboració de tres vídeos sobre les allaus, els temporals costaners i els episodis meteorològics extrems que desencadenen inundacions i moviments de vessant.

El vídeo sobre les allaus explica com evoluciona el mantell nival i perquè es produeixen les allaus, quines zones del territori de Catalunya són les que tenen una activitat més alta i quines són les eines que tenim disponibles per protegir-nos. En el vídeo es remarca la importància d’informar-se amb el Butlletí de Perill d’Allaus abans de sortir a la muntanya, de planificar l’itinerari de l’excursió i d’anar ben equipat i amb el material de seguretat adient.

L’audiovisual monitoratge de la costa mostra els efectes que produeixen els temporals costaners en aquest medi i la modificació, en alguns casos severa, que pateix la línia de costa. Per a la gestió d’aquests fenòmens són necessaris, per una part, els models de predicció de temporals que disposa METEOCAT, i per altra, la informació cartogràfica i geològica (línia de costa, volums de sorra desplaçada, fotografies d’alta resolució, imatges multiespectrals, models del terreny, etc.) que de manera continua elabora l’ICGC a partir els seus vols periòdics.

El reportatge de les inundacions i els moviments de vessant mostra les zones del territori que es poden veure afectades per aquests fenòmens i com l’ICGC els estudia. Les principals línies d’actuació són: la documentació dels esdeveniments, l’avaluació de la seva perillositat i el suport a Protecció Civil per garantir la seguretat tant de la població com la dels grups intervenció en situacions de risc.

Amb aquests vídeos es pretén donar a conèixer els fenòmens geològics potencialment perillosos que es repeteixen de forma recurrent en el nostre territori. Avaluar la seva perillositat i conèixer com s’ha d’actuar davant d’ells són algunes de les estratègies que tenim per mitigar els seus efectes.