L’Institut ha elaborat, per encàrrec de l’Ajuntament de Badalona, l’Atles de Sostenibilitat Urbana de la ciutat. El treball va ser presentat el maig de 2018 pel regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas; el secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó; la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, i el director l’ICGC, Jaume Massó.

Les grans ciutats han esdevingut ecosistemes urbans que han d’assegurar el correcte desenvolupament econòmic, social i ambiental dels seus ciutadans. La sostenibilitat, com a solució, necessita en el temps i en l’espai mesures objectives i quantificables a través d’indicadors.

Els sistemes d’observació de la Terra que disposa l’ICGC ofereixen una capacitat periòdica, sinòptica i quantificable del territori i han permès, des de la captació de dades fins a la transformació en geoinformació, una visió espacial i temàtica dels indicadors següents:

Cobertura vegetal. Indicador del grau de cobertura real de vegetació a la ciutat i el seu vigor (índex NVDI). Permet quantificar els metres quadrats d’espai verd per ciutadà, la connectivitat del verd urbà amb els espais naturals o detectar els barris amb dèficits de zones verdes.

Comportament tèrmic de la ciutat. Avalua possibles afectacions, com l’efecte illa de calor. El processament de les dades obtingudes pel sensor tèrmic aerotransportat de l’ICGC permet identificar les zones del municipi més exposades a aquest fenomen en situacions d’onades de calor (nits tropicals). Aquestes dades serveixen per estudiar quins són els models de ciutat, la tipologia de materials o les cobertes més idònies per mitigar el fenomen.

Eficiència energètica dels polígons industrials. Avalua les pèrdues de calor i fred a través de les cobertes dels edificis industrials. El treball també avalua de manera més genèrica la totalitat de les edificacions de la ciutat. Per obtenir aquest mapa, l’ICGC va dur a terme dos vols amb sensor tèrmic sobre el municipi, un al vespre i un altre a la matinada.

Impacte tèrmic de l’autopista C-31. Avalua la potencial afectació d’una infraestructura com l’autopista en el balanç tèrmic del seu entorn, que ha permès identificar una franja d’entre 80 i 100 metres on el trànsit influeix en la generació de calor. També ha permès concloure que a les zones travessades per l’autopista on hi ha edificis amb cobertes vegetals, la temperatura se suavitza.

Contaminació lumínica. Valora les emissions de llum cap al cel de nit i que en molts casos correspon a un malbaratament energètic.

Naturalesa de la llum emesa cap al cel. Caracteritza les principals tipologies de làmpades lumíniques a partir del seu espectre (naturalesa de la llum), com ara fluorescents, vapor de sodi, incandescents, LED o vapor de mercuri. Aquestes últimes ja no estan autoritzades. La diversitat de la naturalesa de la llum que s’emet cap al cel incideix en aspectes actualment en estudi, com la salut o el confort.

Potencial fotovoltaic i tèrmic de les cobertes de Badalona. Classifica totes les cobertes de la ciutat en funció de la quantitat de radiació solar que reben al llarg de l’any i la seva capacitat per instal·lar energia solar.

La informació recollida constitueix una eina al servei de les administracions per a la presa de decisions en camps com l’urbanisme o la sostenibilitat. Orienta l’impuls de polítiques d’adaptació al canvi climàtic, la reurbanització amb noves cobertes, l’expansió de les energies renovables, el disseny de plans d’enllumenat o els plans de prevenció de salut, i permet als ciutadans conèixer l’estat de la seva ciutat.

Vegeu: Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona-presentació.