Contactar

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Revista Catalana de Geografia
Parc de Montjuïc – 08038 Barcelona
Tel. 93 567 15 00 – Fax 93 567 15 67 – www.rcg.cat
e-mail: rcg@icgc.cat


    Us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’ICGC, que serà el responsable del seu tractament amb la finalitat de gestionar el vostre contacte per respondre les vostres peticions/observacions, en base al vostre consentiment. Les dades es conservaran mentre no revoqueu el vostre consentiment. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-vos a la següent adreça rcg@icgc.cat. Per a més informació podeu consultar la nostra política de protecció de dades a ICGC política de privacitat.

    He llegit i entès la present clàusula i atorgo el meu consentiment per al tractament de dades descrit.