ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XXV / núm. 60 / abril 2020

Editorial

Pérez, F.; et al.

Determinació del mapa d'Illa de calor a partir de dades hiperespectrals tèrmiques: el cas de Badalona

Alamús, R.; et al.

Contaminació lumínica i natura de la llum: el cas de Sant Cugat del Vallès

Villarroel, D.; et al.

El verd urbà, element regulador en la qualitat ambiental de les ciutats: el cas de Sabadell

Marchan, J. F.; et al.

Necessitats energètiques i idoneïtat solar: el cas de Rubí

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Referències

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Vocabulari

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]