Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius de suport curricular i de caràcter interterritorial que treballen conjuntament amb els centres educatius. El valor afegit dels camps d’aprenentatge és promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya.

El CdA de Tremp ofereix activitats i sortides de camp a tots els nivells educatius, amb l’objectiu d’afavorir i facilitar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge a partir de l’observació directa d’elements del patrimoni del territori (geològic i medi ambiental, històric i artístic, tecnològic i hidroelèctric) des d’una òptica competencial.

L’ICGC, a través del Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus, participa en el disseny de continguts, ofereix exposicions i recursos pedagògics i imparteix formació pràctica en l’àmbit de les Ciències de la Terra i el Medi Ambient. Les activitats d’aquesta temàtica consisteixen en desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació de la geologia en sentit ampli (paleontologia, hidrogeologia, sòls, riscos i recursos geològics, etc.), a partir d’itineraris geoambientals, activitats a diversos equipaments com el Pirineus Geological Open Museum -PGOM- i el Centre d’Interpretació dels Sòls dels Pirineus -CISP-, les instal·lacions del CSTP, visites a exposicions temporals i tallers d’identificació de roques o de cartografia digital amb Instamaps entre d’altres.

Aquest és l’enllaç a les activitats del CdA de Tremp en l’àmbit de les Ciències de la Terra i el Medi Ambient.