Data: 2020-2024
Horari: Permanent
Lloc: Parc del Barranc del Joncar i Passeig de Pompeu Fabra – Tremp

L’11 de gener de 2020 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, i el director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu­nya (ICGC), Jaume Massó, van inaugurar el Pirineus Geological Open Museum (PGOM) situat a la capital del Pallars Jussà.

El PGOM és un museu geològic a l’aire lliure que vol apropar a la ciutadania conceptes bàsics sobre la geologia, amb especial atenció a la pròpia del Pirineu, i sobre l’evolució de la Terra i de la vida. Tot plegat, de manera senzilla i lúdica, però sense perdre el rigor científic.

El Museu consta de tres àmbits:

  • el Jardí de les Roques, ubicat al Parc del Barranc del Joncar, on s’exposen 13 blocs representatius de roques dels Pirineus (cada bloc disposa d’un faristol amb la seva informació bàsica);
  • l’Avinguda dels Temps Geològics, ubicada al Passeig de Pompeu Fabra, on es mostra l’evolució de la Terra i de la vida en el paviment fent servir planxes de formigó tenyit de diferents colors per identificar els diferents períodes geològics, amb el nom de cadascun i les principals fites gravades en elles;
  • el Far, una torre singular de sis metres d’alçada formada per acer i roques, ubicat a la intersecció entre el Jardí de les Roques i l’Avinguda dels Temps Geològics, que indica el punt d’inici de la visita al complex expositiu geològic.

Per fer la visita de forma autoguiada s’ha desenvolupat una aplicació per a mòbil, de descàrrega lliure, que complementa l’exposició amb informació de cada element que s’hi pot observar. La visita es pot realitzar en 1 hora i 15 minuts, aproximadament.

El PGOM és una realitat gràcies al conveni de col·laboració signat el 2016 entre l’Ajuntament de Tremp i l’ICGC i a la col·laboració del Gremi d’Àrids, d’ajuntaments i de particulars que han cedit les roques sense les quals no hagués estat possible dur a terme aquest projecte.

Aquesta exposició s’ubica en el conjunt geològic d’una zona que concentra en pocs quilòmetres quadrats un laboratori natural de geologia de primer nivell i on l’ICGC hi té el Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus.