Tots els articles

Millorant la caracterització geofísica superficial mitjançant la combinació del reprocessament de dades antigues i l'adquisició de noves dades geofísiques Per A. Gabàs, B. Benjumea, A. Macau, S. Figueras - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 56 | setembre 2017
Detecció de la base del Prodelta del Llobregat amb registres de soroll sísmic Per Macau, A., Benjumea, B., Gabàs, A., Figueras, S. - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 56 | setembre 2017
La base de dades de moviments del terreny de Catalunya (LLISCAT): Una eina per a la gestió dels riscos geològics Per González, M., Pinyol, J., Ramisa, J., Querol, N., Marturià, J. - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 57 | novembre 2017
Imatges del subsòl a partir de mesures ultrasòniques i sòniques en sondeigs Per B. Benjumea, A. Gabàs, A. Macau, S. Figueras - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 56 | setembre 2017
El projecte PIERCO2 (Progress in Electromagnetic Research for CO2 geological reservoris) Per Gabàs, A., Macau, A., Benjumea, B., Figueras, S. - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 56 | setembre 2017
Improving the detection of deep ore bodies with seismic methods. A perspective from Canada Per Bellefleur, G., Schetselaar, E.
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 56 | setembre 2017
The Catalan Seismic Network: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Per Batlló, Josep; Frontera, Tanit; Irizarry, Janira; Jara, José Antonio; Goula, Xavier - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
La meteorización de los granitoides de Les Guilleries y su tratamiento en el mapa geológico de los procesos activos y recientes y de la actividad antrópica de Cataluña a escala 1:25 000 (mapa geoantrópico) Per Micheo, M. J. (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), Culí, L. (Universidad Nacional Autónoma de México), Carles, R., Pi, E., Picart, J., Cirés, J., Herms, I. (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
El Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000, un camí obert Per Camps, Enric - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
Alguns indicadors de la qualitat dels sòls de Catalunya Per Ascaso, Emili; Vicens, Marc; López, Patricia; Herms, Ignasi - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Geologia
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
Nuevo buscador de los fondos cartográficos de la cartoteca del IGN Per Sánchez González, Judith - Instituto Geográfico Nacional
Temàtica: Cartografia històrica
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
Os mapas nas colecções da Biblioteca Pública da Braga Per Garcia, João Carlos (Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Universidade de Lisboa); Moreira, Luís Miguel (Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa)
Temàtica: Cartografia històrica
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
La Cartoteca hostatja: ayudar a difundir el patrimonio cartográfico digital a través de la Cartoteca Digital del ICGC Per Montaner, Carme - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Cartografia històrica
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
Estudi del potencial solar a Rubí Per Magariños, Antonio; Ruiz, Antonio - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Temàtica: Fotogrametria i posicionament
Època IV | Volum XXII | Número 55 | abril 2017
Nuevo visor de documentación del Archivo Topográfico del IGN y conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cervantes con la publicación de una aplicación interactiva sobre el mapa de Texeira Per Ruiz Ramírez, Ángela del Carmen - Instituto Geográfico Nacional
Temàtica: Cartografia històrica
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016
Pautas para un manual de procedimiento de descripción de material cartográfico antiguo en el Archivo General de Simancas y en la Real Academia de la Historia Per Sainz Guerra, Jaime (Archivo General de Simancas); Manso Porto, Carmen (Real Academia de la Historia)
Temàtica: Cartografia històrica
Època IV | Volum XXI | Número 54 | octubre 2016