CST Pirineus
Pg. de Pompeu Fabra, 21 – Tremp

Dilluns-divendres, 11-15 de juliol de 2016

Inscripció
Cal posar-se en contacte amb:
estiu@estiu.udl.cat
Tel. 973 70 33 90

Per a més informació
http://estiu.udl.cat

Aquest taller tindrà un vessant teòric i un de pràctic. Professors especialistes presentaran els continguts essencials per conèixer el guix des de tots els punts de vista (geològic, químic, físic i mecànic), i també els aspectes constructius de les seves múltiples aplicacions en la construcció. També s’inclouran visites a pedreres, forns, molins i edificacions per aportar un coneixement directe del material en diferents etapes, des de la seva extracció fins a l’aplicació en els edificis nous o rehabilitats.

S’adquiriran els coneixements i habilitats necessàries per llegir l’evolució històrica dels edificis i de les diferents formes d’intervenir al llarg del temps, i promoure el respecte a la seva integritat material, als seus valors i a les seues prestacions.

Curs adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb la construcció (arquitectura, arquitectura tècnica i enginyeria), i també als interessats en història, documentació, arqueologia, patrimoni, restauració, belles arts, geologia i química.