Data: 8-12 de maig de 2017
Lloc: Barcelona – Central de Capdella – Tremp

Des del 2012 s’han celebrat tres simposis internacionals sobre l’electrificació i les seves conseqüències espacials. El primer, a Barcelona, es va dedicar a Globalització, innovació i construcció de xarxes tècniques urbanes a Amèrica i Europa, 1890-1930; el segon, a Sao Paulo, sobre Electrificació i modernització social. L’expansió de l’energia elèctrica cap a la perifèria del capitalisme; el tercer, a Ciutat de Mèxic, sobre Història de l’electrificació. Estratègies i canvis en el territori i en la societat.

En els tres casos s’han estudiat els processos generals, les realitzacions tècniques i els problemes de gestió i financers per posar en marxa les obres que es necessitaven. També s’ha posat èmfasi en l’actuació d’una gran empresa que va realitzar actuacions a diversos països.

En aquest Quart Simposi, es vol seguir considerant els grans conglomerats empresarials que varen actuar a Europa i Amèrica, així com les petites empreses que varen contribuir de manera decisiva a l’electrificació, a la generació, transmissió i distribució de l’electricitat i a les conseqüències espacials i socials de la seva intervenció.

Però al mateix temps, es vol mirar cap al futur. Els debats sobre la ciutat postcarboni, i el moviment de les ciutats en transició cap a un model energètic renovable i sostenible, han adquirit ja una gran extensió i intensitat. La presa de consciència de les conseqüències que la utilització de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) estan tenint en l’escalfament terrestre, i les previsions sobre el seu esgotament, estan alimentant un moviment cap al qüestionament del proveïment energètic convencional, i l’aparició d’iniciatives cooperatives i municipals per a la generació d’energia a partir de fonts renovables (energia eòlica, marina, solar, biomassa).

Les sessions es faran a Barcelona i a la comarca del Pallars, i està prevista la visita a algunes de les construccions que es realitzaren al Pirineu català.