Data: 4 de febrer de 2019
Lloc:
Fòrum Catalunya Mediterrània

El 4 de febrer de 2019 l’ICGC va presentar el projecte de cartografia de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) en el Fòrum Catalunya Mediterrània. L’EPM és formada per les re­gions Balears, Occitània i Catalunya, i compta amb el suport de la Unió Europea.


Aquest projecte cartogràfic el va encarregar l’EPM a l’ICGC en el transcurs de la presidència de la Generalitat de Catalunya a l’Euroregió (2017-2018) i s’inclou dins el marc de les activitats que impulsa l’EMP per al desenvolupament de les accions temàtiques que duu a terme.


L’ICGC generarà una base cartogràfica de referència homogènia i personalitzada per a tot el territori de l’EPM, tant en contingut
com en disseny, a partir de la cartografia ofi­cial aportada pels membres de l’EPM.


La cartografia generada s’implementarà en la plataforma de visor i treball Instamaps per recolzar i difondre les activitats que impulsa l’Euroregió Pirineus Medi­terrània.