Data: 5 de desembre de 2019
Lloc:
ICGC

El 5 de desembre de 2019 el president de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana (IEA-AALO), Jusèp Loís Sans, la directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura, Ester Franquesa, i el director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu­nya (ICGC), Jaume Massó, han presentat el Nomenclator dera Val d’Aran a la seu de l’ICGC.

Aquesta obra recopila i oficialitza 3 450 noms de lloc de la Val d’Aran revisats, validats i aprovats per l’IEA-AALO i que formen part de la base toponímica de l’ICGC. També els posiciona sobre cartografia de detall de l’Institut.

El Nomenclàtor, que és fruit de la col·laboració interadministrativa, és un instrument oficial de referència que contribuirà, d’una banda, a conèixer i difondre les formes adequades dels noms de lloc i la seva localit­zació sobre el seu territori, i d’una altra, a la preservació de la toponímia com un bé intangible, com a testimoni d’esdeveniments històrics i com a reflex d’una cultura viva que continuarà evolucionant.

En resulta un compendi bàsic i oficial de consulta dels noms de lloc perquè l’Administració i el món empresarial designin, etiquetin i fitxin els noms de lloc de manera normativa.

Aquest Nomenclàtor és la culminació d’un treball acurat i sostingut en el temps que es va dur terme els anys 1984-1991 i va comp­tar, per al recull de la toponímia de la Val d’Aran, amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran que la va revisar i validar per a ser incorporada a les sèries cartogràfiques institucionals de l’Institut.

L’antecedent d’aquesta obra és el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (publicat el 2003 i revisat el 2009), coordinat per la Comissió de Toponímia de Catalunya, supervisat per l’Institut d’Estudis Catalans i aprovat pel Govern de la Generalitat. L’obra, que oficialit­zava més de 52 000 topònims (dels quals 1 011 de la Val d’Aran), es va convertir en referència tant per la seva pròpia temàtica com pel seu caràcter pioner en incorporar el corpus toponímic a la cartografia i així facilitar la localització.