El juny de 2016, el Centre de Suport Territorial Pirineus (CSTP), que l’ICGC té a Tremp, va acollir una jornada divulgativa per donar a conèixer els serveis que l’Institut ofereix i les línies de treball de la seva seu pirinenca.

El CSTP emfatitza la difusió de les ciències de la Terra en els diferents graus educatius, i fomenta les relacions de proximitat i les col·laboracions amb el territori.

Museu geològic
En aquesta línia d’actuació es troba, per exemple, el conveni signat entre l’ICGC i l’Ajuntament de Tremp per habilitar el Pirineus Geological Open Museum, un museu geològic permanent a l’aire lliure. Es tracta de la instal·lació als carrers del municipi d’objectes geològics que explicaran els materials que formen la serralada dels Pirineus i les seves edats geològiques.

Suport al Geoparc
Es dóna suport a la candidatura del Geoparc Conca de Tremp-Montsec. Un geoparc és un territori reconegut per la UNESCO que compta amb un patrimoni geològic, paleontològic i miner d’importància internacional. El projecte per a crear el primer geoparc de la demarcació de Lleida agrupa 14 municipis del Pallars Jussà, 3 de la Noguera, 1 del Pallars Sobirà i un altre de l’Alt Urgell.

Implicació dels estudiants de Tremp
Com a exemple de les activitats de difusió que impulsa la seu pirinenca, alumnes de l’Institut de Tremp van presentar en aquesta jornada els primers projectes que han dut a terme fruit de l’apadrinament del CSTP.

El projecte d’apadrinament vol utilitzar el patrimoni monumental com a recurs didàctic i estimular el sentiment de pertinença dels joves al seu entorn. Els alumnes de l’institut de primer de Batxillerat i de quart d’ESO han dut a terme diversos projectes emmarcats en les matèries d’Educació Visual i Plàstica i de Cultura Audiovisual, alguns vinculats a la difusió del geoturisme i a la candidatura del Geoparc Conca de Tremp-Montsec.

Els estudiants també tenen la possibilitat de dissenyar una obra escultòrica o de land art per exhibir-la al terreny annex al CSTP, exposar fotografies de l’edifici o elaborar productes de disseny gràfic vinculats al geoturisme. El projecte d’apadrinament del CST compta amb el suport dels departaments d’Ensenyament i Cultura de la Generalitat.

La seu pirinenca de l’ICGC segueix els preceptes de l’arquitectura bioclimàtica, que prioritza les mesures d’aprofitament energètic. A més, compta amb sistemes de reutilització de l’aigua de la pluja per al rec i la seva climatització es fa amb bombes de calor geotèrmic.