El setembre de 2016 es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya la Conferència INSPIRE, organitzada per la Unió Europea, l’ICGC i l’IGN d’Espanya.

Aquesta trobada va comptar amb 231 presentacions tècniques distribuïdes en 3 blocs (aplicacions mediambientals i casos d’ús,  fer possible el marc INSPIRE i més enllà de l’entorn INSPIRE), també s’exposaren 45 workshops, més de 60 pòsters i una vintena d’empreses (tant nacionals com internacionals) van participar en les presentacions comercials, a més de tenir el seu lloc en l’àrea expositora.

Paral·lelament a aquest esdeveniment, es va celebrar la VII Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE), organitzades per l’IGN d’Espanya; l’IBERCARTO, organitzat per l’ICGC i l’IBERCARTO, l’Iberian and Latin-American Forum (ILAF), organitzat per l’OGC, entre d’altres actes.

La Conferència INSPIRE va comptar amb 1 200 assistents aproximadament, essent la majoria tècnics europeus.

El director de l’Institut, J. Miranda, va ser chair de la sessió d’apertura, i S. Anguita, cap de Geotecnologies, va participar en la sessió plenària “INSPIRE for the Digital Economy”, amb la ponència Powering eGovenment services through INSPIRE. A més, cal esmentar les presentacions tècniques següents impartides per tècnics de l’ICGC:

 • Operational Sentinel – 2 orthoimage series generation in Catalonia: first experiences, per V. Palà.
  Es va explicar en què consisteix el servei públic de l’ICGC de difusió d’imatges Sentinel-2 del territori de Catalunya i el seu objectiu final. També es va mostrar l’eina web que facilita la visualització simultània de diferents ortoimatges S2 mostrades en diferents subfinestres i es va mostrar la possibilitat de descarregar l’ortoimatge S2 del web de l’ICGC.
 • Increasing the efficiency and sustainability by institutional cooperation: The example of the BDMAC, the Addresses Database of Catalonia, per I. Menacho, M. Latorre i A. Lleopart.
  Repàs històric de la compilació de la Base de dades de carrers de Catalunya fins a arribar a dia d’avui. Es va explicar l’adequació de les dades de la Base amb INSPIRE i el seu enregistrament oficial al Registre Cartogràfic de Catalunya. Tanmateix es va explicar en què consisteix l’èxit del projecte.
 • IDEC – Towards a more usable SDI in Catalonia, per J. Escriu i J. Plana.
  Es va exposar el procés de reenginyeria en què es troba immersa la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) amb la finalitat de construir un servei públic renovat i més amigable, connectat a la IDE europea (INSPIRE) a través del node nacional.
 • Interoperability of geological data: First ICGC INSPIRE Compliant Geological Data Model, per L. Boquera, C. Puig, X. Berástegui i J. Escriu.
  Es van exposar els avantatges de treballar amb dades intero­perables i de quina manera els processos productius d’informació geològica de l’ICGC s’han esforçat per assolir aquesta fita i aconseguir el compliment d’INSPIRE.
 • Commercializing geoinformation today, per D. Sánchez, D. Gómez, S. Canas, X. Querol i L. Carbonell.
  Es va mostrar l’evolució de la comercialització i de la distribució de la producció cartogràfica de l’Institut, sempre adequant-se als nous suports, als nous mitjans i a les noves polítiques de distribució i de difusió.
 • Forestry applications using LiDAR, per A. Just, D. Cabré, A. Magariños i J. Vayreda.
  Es va comparar el mètode tradicional amb la metodologia lidar per a obtenir informació dels boscos de Catalunya, es van explicar els resultats que s’en deriven i les millores que ofereix l’ús del sensor lidar. Finalment, es va donar a conèixer la disponibilitat dels arxius de dades lidar de boscos.
 • Industrial building efficiency management: heat leaks detection and solar power potential on covers, per L. Pipia, F. Pérez, J. Corbera, A. Tardà, A. Ruiz i A. Magariños.
  Es va exposar el projecte del comportament tèrmic de la zona industrial de Rubí, que parteix de la captació d’informació temàtica amb el sensor TASI; es va explicar l’estudi que se’n fa amb les dades recollides, les quals mostren la comparació de la informació tèrmica i, per acabar, s’explicà quina és la difusió dels resultats de l’estudi.
 • Adaptation of data providers metadata to the INSPIRE requirements in Catalonia, per J. Plana i J. Escriu.
  Va tractar l’actualització de l’editor i del perfil de metadades de la IDEC, l’eina de validació de les metadades i l’eina editor que permet documentar els camps de metadades opcionals.

I, finalment l’ICGC va presentar 2 workshops: Implementation and potential of INSPIRE coverage data and WCG I i II (J. Escriu) i 2 pòsters: Coastal monitoring in Catalonia (D. Cabré) i The Geological Risks Information System: Strategy for Adaptation to INSPIRE (J. Marturià).