Data: 11 de gener de 2020
Lloc:
Tremp

L’11 de gener de 2020 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, i el director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu­nya, Jaume Massó, van inaugurar el Pirineus Geological Open Museum (PGOM) situat a la capital del Pallars Jussà.

El PGOM és un museu geològic a l’aire lliure que vol apropar a la ciutadania conceptes bàsics sobre la geologia, amb especial atenció a la pròpia del Pirineu, i sobre l’evolució de la Terra i de la vida. Tot plegat, de manera senzilla i lúdica, però sense perdre el rigor científic.

El Museu consta de tres àmbits: el Jardí de les Roques, ubicat al Parc del Barranc del Joncar, on s’exposen 13 blocs representatius de roques dels Pirineus (cada bloc disposa d’un faristol amb la seva informació bàsica); l’Avinguda dels Temps Geològics, ubicada al Passeig de Pompeu Fabra, on es mostra l’evolució de la Terra i de la vida en el paviment fent servir planxes de formigó tenyit de diferents colors per identificar els diferents períodes geològics, amb el nom de cadascun i les principals fites gravades en elles. El Museu inclou també el Far, una torre singular de sis metres d’alçada formada per acer i roques, ubicat a la intersecció entre el Jardí de les Roques i l’Avinguda dels Temps Geològics, que indica el punt d’inici de la visita al complex expositiu geològic.

El PGOM, impulsat pel DTES, és una realitat gràcies al conveni de col·laboració núm. 164 signat el 2016 entre l’Ajuntament de Tremp i l’ICGC per a la realització d’una exposició permanent d’objectes geològics i a la col·laboració del Gremi d’Àrids (conveni 268 signat el 2018) i d’ajuntaments i particulars que han cedit les roques sense les quals no hagués estat possible dur a terme aquest projecte.

Aquesta exposició complementa el conjunt geològic d’una zona que concentra en pocs quilòmetres quadrats un laboratori natural de geologia de primer nivell i on el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Insitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, hi té el Centre de Suport Territorial Pirineus.

Cliqueu aquí per ampliar la informació de la inauguració.

Cliqueu aquí per accedir a la guia del Pirineus Geological Open Museum.