Data: Del 9 al 10 d’octubre de 2017
Lloc: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – Parc de Montjuïc – Barcelona

Les dades geoespacials generades automàticament a partir d’imatges estan experimentant, actualment, un impuls molt positiu proporcionat per una creixent qualitat de les imatges aèries digitals, els desenvolupaments i la disponibilitat de sistemes oblics de múltiples càmeres, les innovacions en algorismes de correspondència d’imatges denses, la segmentació automàtica i els algorismes de classificació.

Les agències nacionals de cartografia i cadastre (NMCA) estan seguint i considerant aquests avenços tecnològics per canviar els seus fluxos de producció, mentre que les empreses fotogramètriques estan considerant evolucionar i passar de les seves càmeres aèries a sistemes multivisió. Aquests desenvolupaments i consideracions motivaren el llançament dels anteriors marcs de referència d’EuroSDR / ISPRS sobre “Fotogrametria multiplataforma” i “Correlació d’imatges aèries d’alta densitat”, i l’organització del primer taller d’EuroSDR / ISPRS sobre “Càmeres obliqües i correlació densa d’imatge”.

L’objectiu és tornar a reunir experts i usuaris d’aquestes tecnologies aèries per discutir els darrers desenvolupaments i presentar els darrers resultats.

Més informació i inscripcions