Atesa la gran evolució de la terminologia tècnica en l’àmbit de les geociències, l’ICC ha iniciat un esforç per normalitzar els termes de les disciplines que li són pròpies.

Aquest esforç se substantivarà en una col·lecció de quatre diccionaris terminològics (cartografia, fotogrametria, sistemes d’informació geogràfica i teledetecció) que es publicaran en el període 2011-2013.

L’objectiu d’aquests quatre diccionaris és recollir els termes tècnics específics que s’usen en cada disciplina, traduir-los a les llengües modernes més usuals, dotar-los d’una definició breu però acurada, i afegir, quan s’ha cregut convenient, una precisió en forma de nota.

Per a dur a terme aquest projecte de normalització terminològica, l’Institut ha comptat amb els més reconeguts especialistes de cada temàtica, amb la valuosa participació del Centre terminològic TERMCAT, que ha fet un acurat treball de normalització lingüística, i amb la prestigiosa editorial Enciclopèdia Catalana, que té una àmplia trajectòria en l’edició de diccionaris.

El primer diccionari de la col·lecció que s’ha publicat és el de cartografia, que compta amb el precedent del diccionari de cartografia de l’any 1994 (Ed. Departament de Cultura/Curial; Autors: Panareda, Busqué, Rabella, 1994).

De la selecció inicial d’entrades que van fer els seus autors, Josep M. Rabella, Josep M. Panareda i Graziana Ramazzini, finalment s’han recollit 2 023 termes, tots ells amb la traducció tècnica del terme en castellà, francès, italià, anglès i alemany.

Aquestes entrades incorporen llur descripció i, quan s’ha considerat oportú per a aclarir gràficament el concepte, s’han acompanyat d’una il·lustració. En total hi ha 159 termes il·lustrats.

Aquesta col·lecció s’ha perfilat amb la voluntat de ser una eina útil per als professionals, els docents i els alumnes de cada una d’aquestes disciplines i, així, posar el nostre gra de sorra per a reforçar llur coneixement disciplinar.